Achizitii publice probleme exemple analize

Achizitiile publice in proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile

Acte contracte operatiuni si proceduri administrative

Activitatea de resurse umane

Administratia publica locala - atributii si competente

Administratia publica - procesul de descentralizare

Arhivarea documentelor organizarea si gestionarea arhivei

Audit intern si auditul performantei

Calitate si instrumente de management in administratia publica

CFPP si ALOP

Comunicare si relatii publice

Comunicarea in cadrul institutiilor publice

Conditiile de fond si de forma ale actului administrativ

Conditiile de forma si fond ale actului administrativ

Control intern si managementul riscurilor

Contabilitate si gestiune financiara

Controlul intern managerial functie a managementului

Directivele europene privind achizitiile publice

Evaluare si interventie sociala...

Expert achizitii publice

Impozite si taxe locale - noutati legislative in domeniul financiar contabil

Lucrul in echipa si motivarea personalului

Management financiar bugetar in institutiile publice

Management modern in sfera serviciilor publice

Management public modern

Managementul achizitiilor publice

Managementul actelor si documentelor

Managementul aplicat in institutiile publice

Managementul calitatii in institutiile publice

Managementul contractelor de achizitii publice

Managementul documentelor

Managementul financiar si gestionarea patrimoniului

Managementul proiectelor si cadrul de finantare 2014-2020

Managementul riscurilor

Managementul si organizarea contabilitatii institutiilor publice

Managementul stresului

Manager de proiect pentru fonduri structurale

Masuri de protectie a copilului si asistenta sociala....

Noutati in domeniul achizitiilor publice

Perfectionarea specialistilor din domeniul  financiar contabil

Politici si proceduri in institutiile publice

Proceduri de stare civila si evidenta persoanelor

Proceduri specifice de stare civila si evidenta a persoanelor

Registrul agricol

Responsabilitati in efectuarea cheltuielilor publice

Secretarul UAT in implementarea managementului public modern

Sindicatul si medierea

Sistemul de control intern managerial

Specialist in managementul de proiect

Taxe si impozite locale

Tendinte in managementul financiar bugetar