S.C. SARAL EXPERT CONSULT S.R.L. și AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI au încheiat în data de 07.03.2011, un parteneriat și un contract de colaborare, având ca obiect derularea în comun a unor programe de formare și perfecționare profesională, adresate salariaților din administrația publică locală și centrală, în special funcționarilor publici.


    În baza parteneriatului, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, avizează conținutului programelor, nominalizează echipa de lectori și emite certificatele de participare și finalizare a cursurilor. S.C. Saral Expert Consult S.R.L. asigură partea logistică și organizatorică a programelor de formare și perfecționare profesională.


    Primele cursuri se vor desfășura la Hotelul Aluniș din Stațiunea Sovata ( județul Mureș ), astfel:

-    09 – 13 mai 2011: Cursul “Managementul financiar-bugetar si eficiența cheltuielilor bugetare”

-    16 – 20 mai 2011: Cursul “Administraţia publică între descentralizare şi finanţarea prin bugetele locale”

    

    În perioada următoare, oferta de cursuri de perfecționare va fi diversificată și către următoarele domenii:

-    administrație publică locală

-    resurse umane

-    bugete și finanțe publice

-    stare civilă și evidența persoanei

-    asistență socială

-    managementul proiectelor.