GRILA

cuprinzând oferta programelor de formare profesională/perfecționare

pentru perioada MAI – SEPTEMBRIE 2017


Nr. crt.

Denumire program

Perioada / Durata

Locația

Tarif curs

Tarif cazare

1

Bazele comunicării publice

01.05.-06.05.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single2

Administrația publică locală: considerații generale, atribuții, regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese

08.05.-13.05.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

3

Managementul proiectelor

08.05.-14.05.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

4

Sistemul electronic de achiziții publice

08.05.-14.05.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single5

Managementul instituțiilor publice, în contextul noilor prevederi legislative

15.05.-20.05.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

6

Managementul financiar, premisa bunei gestionări a instituției publice

15.05.-20.05.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

7

Lucrul în echipă, comunicare și motivarea personalului – baza dezvoltării organizaționale

15.05.-21.05.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

8

Noțiuni teoretice și practice privind elaborarea actelor administrative

15.05.-21.05.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

9

Atribuțiile și competențele arhivarilor/arhiviștilor în instituțiile publice. Operațiuni specifice prelucrării arhivistice a documentelor

15.05.-21.05.2017

6 zile / 7 nopți

Bușteni,

Hotel Conac Bavaria

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single10

Tehnici de negociere

22.05.-27.05.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

11

Dezvoltare personală și eficiență organizațională

22.05.-27.05.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

12

Condiții de fond și formă ale actelor administrative

22.05.-28.05.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

13

Legalitatea și oportunitatea actelor administrative. Controlul asupra acestora

22.05.-28.05.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

14

Locul și rolul polițistului local în comunitatea locală

22.05.-28.05.2017

6 zile / 7 nopți

Sinaia,

Hotel Caraiman

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single15

Bazele administrației publice: competențe, atribuții și responsabilități în administrația publică locală

29.05.-03.06.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

16

Rolul și statutul purtătorului de cuvînt în comunicarea modernă

29.05.-03.06.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

17

Sistemul de control intern managerial

29.05.-04.06.2017

6 zile / 7 nopți

Bușteni,

Hotel Gura Diham

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

18

Scrierea și implementarea proiectelor

29.05.-04.06.2017

6 zile / 7 nopți

Păltiniș,

Pensiunea Romantic

950 lei

-2450 lei -7 nopți camera single19

Abilități manageriale în sfera serviciilor publice

05.06.-10.06.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

20

Asistența socială a copilului și familiei – violența în familie

05.06.-10.06.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

21

Implementarea sistemului FOREXEBUG

05.06.-11.06.2017

6 zile / 7 nopți

Sinaia,

Hotel Caraiman

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single

22

Responsabilități în angajarea, ordonanțarea, lichidarea și plata cheltuielilor

05.06.-11.06.2017

6 zile / 7 nopți

Sâmbăta de Sus,

Pensiunea Colț de Rai

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

23

Managementul conflictelor. Medierea și negocierea în administrația publică

05.06.-11.06.2017

6 zile / 7 nopți

Peștera Ialomicioarei Pensiunea Valea Cocorei

950 lei

-1960 lei -7 nopți camera single24

Profesionalizarea administrației publice – fundamentarea deciziilor

12.06.-17.06.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

25

Registrul agricol

12.06.-17.06.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

26

Managementul activităților de stare civilă și evidența persoanelor

12.06.-18.06.2017

6 zile / 7 nopți

Păltiniș,

Pensiunea Romantic

950 lei

-2450 lei -7 nopți camera single

27

Acte, contracte, operațiuni și proceduri administrative

12.06.-18.06.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

28

Audit public intern și auditul performanței

12.06.-18.06.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single29

Finanțarea administrației publice: bugete multianuale

19.06.-24.06.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

30

Etica, integritatea, incompatibilitatea, conflictul de interese și anticorupția, aplicate în managementul administrației publice

19.06.-24.06.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

31

Managementul timpului și stresului – priorități și impactul asupra performanței organizaționale

19.06.-25.06.2017

6 zile / 7 nopți

Sâmbăta de Sus,

Pensiunea Colț de Rai

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

32

Sistemul european de conturi – SEC 2010

19.06.-25.06.2017

6 zile / 7 nopți

Bușteni,

Hotel Gura Diham

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

33

Regulamente și proceduri utilizate în administrația publică locală

19.06.-25.06.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

34

Dezvoltarea personală: abordare în administrația publică

19.06.-25.06.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

35

Atribuțiile și competențele polițistului local

19.06.-25.06.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

36

Regimul juridic al actelor administrative

19.06.-25.06.2017

6 zile / 7 nopți

Mamaia,

Hotel Victoria

950 lei

-2450 lei -7 nopți camera single

37

Management financiar bugetar la instituții și autorități publice

19.06.-25.06.2017

6 zile / 7 nopți

Uzlina (Delta Dunării)

Hotel Egreta

950 lei

-2000 lei -7 nopți camera single38

Actele administrative: obligativitatea și răspunderea emiterii

26.06.-01.07.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

39

Organizarea, administrarea și păstrarea arhivei. Instrumente și proceduri specifice

26.06.-02.07.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2590 lei -7 nopți camera single

40

Creșterea performanței în serviciile publice

26.06.-02.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

41

Managementul proiectelor

26.06.-02.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

42

Administrarea și gestionarea patrimoniului public

26.06.-02.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

43

Dezvoltarea carierei în administrația publică

26.06.-02.07.2017

6 zile / 7 nopți

Mamaia,

Hotel Victoria

950 lei

-2450 lei -7 nopți camera single44

Cadastru și carte funciară la nivelul unităților administrativ teritoriale

03.07.-08.07.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

45

Administrația publică pentru aleșii locali

03.07.-08.07.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

46

Contabilitatea instituțiilor publice

03.07.-09.07.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2590 lei -7 nopți camera single

47

Competențe, atribuții și responsabilități în administrația publică locală

03.07.-09.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

48

Management public modern aplicat în instituțiile publice

03.07.-09.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

49

Tehnici neconvenționale în comunicare: aspecte teoretice și practice, studii de caz

03.07.-09.07.2017

6 zile / 7 nopți

Mamaia,

Hotel Victoria

950 lei

-2800 lei -7 nopți camera single50

Control intern și managementul riscurilor

10.07.-15.07.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

51

Ghidul alesului local

10.07.-16.07.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata

Hotel Aluniș

950 lei

-2590 lei -7 nopți camera single

52

Bazele administrației publice: abilități manageriale în sfera serviciilor publice

10.07.-16.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

53

Sistemul financiar bugetar și managementul pe bugete

10.07.-16.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

54

Scrierea, implementarea și sustenabilitatea proiectelor

10.07.-16.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

55

Managementul proiectelor în cultură și educație

21.08.-27.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

56

Incompatibilități și conflicte de interese în administrația publică locală

10.07.-16.07.2017

6 zile / 7 nopți

Bușteni,

Hotel Conac Bavaria

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single57

Comunicarea în administrația publică: principii, strategii, tactici, tehnici și aplicații practice

17.07.-22.07.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

58

Strategii pentru optimizarea funcționării instituțiilor din administrația publică locală

17.07.-22.07.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

59

Activități specifice domeniului financiar în instituțiile publice: CFPP, ALOP, fundamentarea bugetului, inventarierea și gestionarea patrimoniului

17.07.-23.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

60

Profesionalizarea administrației publice – fundamentarea deciziilor

17.07.-23.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

61

Managementul documentelor. Organizarea, administrarea și păstrarea arhivei

17.07.-23.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

62

Măsuri de protecție a copilului și asistența persoanelor aflate în nevoie

17.07.-23.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

63

Proceduri specifice de stare civilă și evidența persoanelor

17.07.-23.07.2017

6 zile / 7 nopți

Uzlina (Delta Dunării)

Hotel Egreta

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single64

Strategii de dezvoltare durabilă

24.07.-29.07.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

65

Sisteme informaționale și comunicare digitală

24.07.-29.07.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

66

Impozite și taxe locale – abordări ale noului cod fiscal

24.07.-30.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

67

Managementul stresului

24.07.-30.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

68

Actele emise sau adoptate de autoritățile administrației publice locale

24.07.-30.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

69

Atribuții și competențe ale autorităților din administrația publică locală

24.07.-30.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

70

Sistemul european de conturi SEC 2010

24.07.-30.07.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single71

Dezvoltarea personală: abordare în administrația publică

31.07.-05.08.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

72

Cariera în administrația publică

31.07.-05.08.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

73

Finanțarea administrației publice: bugete multianuale

31.07.-06.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

74

Urbanism și amenajarea teritoriului

31.07.-06.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

75

Registrul agricol în contextul ultimelor modificări legislative

31.07.-06.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

76

Contabilitatea instituțiilor publice

31.07.-06.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

77

Managementul documentelor de stare civilă și evidența persoanelor

31.07.-06.08.2017

6 zile / 7 nopți

Bușteni,

Hotel Conac Bavaria

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single

78

Managementul procedurilor și contractelor de achiziții publice

31.07.-06.08.2017

6 zile / 7 nopți

Uzlina (Delta Dunării)

Hotel Egreta

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single79

Achizițiile publice, provocare și eficiență pentru un management aplicat la nivelul administrației publice

07.08.-12.08.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

80

Proceduri utilizate în instituțiile publice, instrumente de bază ale controlului intern managerial, în contextul noilor reglementări

07.08.-12.08.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

81

Perfecționarea specialiștilor în domeniul financiar-contabil: aplicarea noilor prevederi în domeniu

07.08.-13.08.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2590 lei -7 nopți camera single

82

Actele administrative: obligativitatea și răspunderea emiterii

07.08.-13.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

83

Elaborarea instrumentelor de lucru și proceduri specifice activității de arhivă

07.08.-13.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

84

Managementul financiar – bugetar în instituții și autorități publice

07.08.-13.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

85

Impozite și taxe locale. Noutăți legislative în domeniul financiar-contabil

07.08.-13.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

86

Metode și instrumente pentru eficientizarea activității instituțiilor publice

07.08.-13.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single87

Competențe, atribuții și responsabilități în administrația publică locală

14.08.-19.08.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

88

Activitatea de stare civilă și evidența persoanelor în administrația publică locală

14.08.-19.08.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

89

Activități specifice fundamentării, modificării, rectificării și execuției bugetelor instituțiilor publice

14.08.-20.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

90

Managementul instituțiilor publice, barometru și provocare pentru administrația publică

14.08.-20.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

91

Investiții și achiziții publice: reglementări și proceduri

14.08.-20.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

92

Management administrativ – instrumente pentru asigurarea performanței instituțiilor publice

14.08.-20.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

93

Tehnici de negociere

14.08.-20.08.2017

6 zile / 7 nopți

Uzlina (Delta Dunării)

Hotel Egreta

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single

94

Scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană

14.08.-20.08.2017

6 zile / 7 nopți

Uzlina (Delta Dunării)

Hotel Egreta

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single95

Bazele administrației publice: abilități manageriale în sfera serviciilor publice

21.08.-26.08.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

96

Asistența socială aplicată la nivelul comunităților locale

21.08.-27.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

97

Sistemul electronic de achiziții publice

21.08.-27.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

98

Aplicarea noilor prevederi legale în domeniul contabilității publice

21.08.-27.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

99

Ghidul alesului local

21.08.-27.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

100

Răspunderea disciplinară în cazul salariaților din administrația publică: demnitari, funcționari publici și personal contractual

21.08.-27.08.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single101

Responsabilități în efectuarea cheltuielilor publice

28.08.-02.09.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

102

Lucrul în echipă, comunicare și motivarea personalului

28.08.-02.09.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

103

Condiții de legalitate ale actelor administrative

28.08.-02.09.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

104

Scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană

28.08.-03.09.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2590 lei -7 nopți camera single

105

Managementul calității în instituțiile publice

28.08.-03.09.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

106

Instrumente de management în administrația publică

28.08.-03.09.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

107

Comunicare și relații publice în cadrul instituțiilor publice

28.08.-03.09.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

108

Implementarea sistemului FOREXEBUG

28.08.-03.09.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

960 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

109

Întocmirea corectă a situațiilor financiar-contabile trimestriale

28.08.-03.09.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

110

Managementul documentelor

28.08.-03.09.2017

6 zile / 7 nopți

Mamaia,

Hotel Victoria

950 lei

-2800 lei -7 nopți camera single111

Impozite și taxe locale

04.09.-09.09.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

112

Noțiuni teoretice și practice privind elaborarea actului administrativ

04.09.-09.09.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

113

Managementul timpului și stresului. Impactul asupra performanței organizaționale

04.09.-10.09.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2590 lei -7 nopți camera single

114

Responsabilități în organizarea, administrarea și păstrarea arhivei

04.09.-10.09.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2590 lei -7 nopți camera single

115

Metode și instrumente pentru eficientizarea activității instituțiilor publice

04.09.-10.09.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

116

Managementul performanței în administrația publică

04.09.-10.09.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

117

Relații publice interinstituționale

04.09.-10.09.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

118

Sistemul european de conturi SEC 2010

04.09.-10.09.2017

6 zile / 7 nopți

Cap Aurora,

Hotel Opal

950 lei

-2625 lei -7 nopți camera single

119

Gestiunea relațiilor în spațiul public

04.09.-10.09.2017

6 zile / 7 nopți

Bușteni,

Hotel Conac Bavaria

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single

120

Metode și tehnici pentru creșterea performanței în serviciile publice

04.09.-10.09.2017

6 zile / 7 nopți

Sinaia,

Hotel Caraiman

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single

121

Activitatea de resurse umane: reglementări și proceduri specifice

04.09.-10.09.2017

6 zile / 7 nopți

Uzlina (Delta Dunării)

Hotel Egreta

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single

122

Legalitate și oportunitate în activitatea sectorului public

04.09.-10.09.2017

6 zile / 7 nopți

Peștera Ialomicioarei Pensiunea Valea Cocorei

950 lei

-1960 lei -7 nopți camera single123

Finanțarea administrației publice: bugete multianuale

11.09.-16.09.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

124

Responsabilități în aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice

11.09.-16.09.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2340 lei -6 nopți camera single

125

Aleșii locali: atribuții, competențe, incompatibilități și conflicte de interese

11.09.-17.09.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

126

Regimul avizelor și autorizațiilor în administrația publică locală

11.09.-17.09.2017

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

127

Administrarea patrimoniului public și privat – autorități și competențe

11.09.-17.09.2017

6 zile / 7 nopți

Sâmbăta de Sus,

Pensiunea Colț de Rai

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

128

Negocierea și gestionarea conflictelor: principii, tehnici, strategii și aplicații practice

11.09.-17.09.2017

6 zile / 7 nopți

Uzlina (Delta Dunării)

Hotel Egreta

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single129

Procedura administrativă și buna guvernare în administrația publică

18.09.-23.09.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

130

Achiziții publice - provocare și eficiență pentru un management aplicat la nivelul administrației publice

18.09.-23.09.2017

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

131

Actele administrative: obligativitatea și răspunderea emiterii

18.09.-23.09.2017

5 zile / 6 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

132

Investiții și achiziții publice

18.09.-24.09.2017

6 zile / 7 nopți

Bușteni,

Hotel Gura Diham

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

133

Răspunderea disciplinară în cazul salariaților din administrația publică: demnitari, funcționari publici și personal contractual

18.09.-24.09.2017

6 zile / 7 nopți

Sinaia,

Hotel Caraiman

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single

134

Managementul administrației publice

18.09.-24.09.2017

6 zile / 7 nopți

Uzlina (Delta Dunării)

Hotel Egreta

950 lei

-2000 lei -7 nopți camera single

135

Elemente de contencios administrativ

18.09.-24.09.2017

6 zile / 7 nopți

Peștera Ialomicioarei Pensiunea Valea Cocorei

950 lei

-1960 lei -7 nopți camera single136

Salarizarea și motivarea personalului bugetar

25.09.-30.09.2016

5 zile / 6 nopți

Băile Felix,

Hotel Termal

950 lei

-2160 lei -6 nopți camera single

137

Proceduri se stare civilă și evidența persoanelor

25.09.-01.10.2016

6 zile / 7 nopți

Sovata,

Hotel Aluniș

950 lei

-2100 lei -7 nopți camera single

138

Regulamente și proceduri utilizate în administrația publică locală

25.09.-01.10.2016

6 zile / 7 nopți

Bușteni,

Hotel Conac Bavaria

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single

139

Legalitatea și oportunitatea actelor administrative

25.09.-01.10.2016

6 zile / 7 nopți

Păltiniș,

Pensiunea Romantic

950 lei

-2450 lei -7 nopți camera single

140

Responsabilități în efectuarea cheltuielilor publice

25.09.-01.10.2016

6 zile / 7 nopți

Uzlina (Delta Dunării)

Hotel Egreta

950 lei

-1995 lei -7 nopți camera single


S.C. SARAL EXPERT CONSULT S.R.L.

Administrator

Marius – Gabriel DEAC