Grila cuprinzând oferta programelor de formare profesională/perfecționare propuse a fi organizate în parteneriat cu AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI, în perioada OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2016


Grila programelor de perfectionare pentru perioada mai-septembrie 2016


Oferta de formare ANFP-Saral pentru perioada mai-septembrie 2016


Circulara cursuri ANFP-Saral mai-septembrie 2016


Fişă de înscriere la cursuri - Saral Expert Consult                                                              


S.C.  SARAL  EXPERT  CONSULT   S.R.L.  


S.C. SARAL EXPERT CONSULT S.R.L., este o societate comercială înfiinţată în luna octombrie 2010, în prezent având ca obiect principal de activitate - cod CAEN 8560 -  “Activităţi de servicii suport pentru învățământ”. Din anul 2011 societatea noastră este partener al AGENȚIEI NAȚIONALE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI, instituție alături de care organizăm programe de pregătire profesională.

În cadrul echipei care sprijină activitatea firmei, se regăsesc specialişti cu o calificare şi o vastă experienţă în domeniile:

-  resurse umane

-  management financiar

-  administrație publică locală și centrală

-  managementul impozitelor și taxelor

-  achiziții publice

-  managementul proiectelor

-  control intern managerial

-  managementul și arhivarea documentelor

-  cadastru, fond funciar, urbanism

-  sănătate şi securitate în muncă

-  prevenirea şi stingerea incendiilor

-  managementul firmei

-  reprezentarea intereselor patrimoniale

-  finanţarea activităţilor

-  perfecţionarea profesională

-  informatizarea firmei

-  informatizarea administraţiei publice.


Principalele componente ale activităţilor pe care societatea noastră o desfăşoară se referă la:

-  organizarea de programe de perfecționare profesională destinate salariaților din instituțiile publice și din sistemul privat

-  consultanţa în domeniul managementului afacerilor şi al resurselor umane adresată firmelor mici şi mijlocii

-  crearea şi întreţinerea de pagini web.